Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli

Przedmiot działania

Celem działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli jest realizacja zadań w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz zapewnienie korzystania z ogólnie dostępnych urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych.


Do zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli w szczególności należy:

  1. Zarządzanie obiektami, urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi.
  2. Eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  3. Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego.
  4. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na rzecz mieszkańców miasta Stalowej Woli.
  5. Rozwijanie i popularyzowanie wszelkich form aktywnego wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
  6. Współpraca z klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej.
  7. Promowanie i tworzenie warunków dla rodzinnego uczestnictwa w imprezach sportowych i rekreacyjnych.
  8. Prowadzenie działalności informacyjnej, reklamowej i promocyjnej w zakresie swojej działalności.
  9. Realizacja innych zadań własnych i zleconych gminy. 

Metadane

Data publikacji : 12.05.2012
Data modyfikacji : 31.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry