Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli

http://bip.mosir.stalowawola.pl/ms/struktura-wlasnosciowa/10872,Struktura-wlasnosciowa.html
23.06.2024, 01:29

Struktura własnościowa

  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli, zwany dalej MOSiR jest jednostką budżetową realizującą zadania wynikające ze Statutu oraz zadania zlecone przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli w zakresie rekreacji, turystyki i sportu.
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową pozostającą w strukturze organizacyjnej Miasta.
  • Nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sprawuje Rada Miejska w Stalowej Woli oraz Prezydent Miasta Stalowej Woli w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

Metadane

Data publikacji : 18.05.2012
Data modyfikacji : 31.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony