Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

  1.  Uchwała Nr XV/163/2019 z dnia 13 września 2019 r. na podstawie, której powołano "Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych" oraz określono jego statut: http://www.bip.stalowawola.pl/fck_pliki/Biuro%20Rady/163-15-19.docx
  2. Uchwała Nr XXII/238/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/163/2019 z dnia 13 września 2019 r.: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1670-18421
  3. Zarządzenie Nr 1/2020 Dyrektora Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania w Stalowowolskim Centrum Usług Wspólnych zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1658-18418
  4. Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy komisji przetargowej Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych w zakresie zamówień publicznych: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1667-18417
do góry