Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli

Kompleksowa budowa sieci LAN wraz z dostarczeniem sprzętu informatycznego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 15, 37- 450 Stalowa Wola, znak: MOSiR/ZP/07/2019_Ogłoszenie o wyborze oferty

Zamawiający - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, ogłasza wybór oferty w postępowaniu pn.: „Kompleksowa budowa sieci LAN wraz z dostarczeniem sprzętu informatycznego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 15, 37- 450 Stalowa Wola”

Ogłoszenie o wyborze oferty w załączeniu.

Metadane

Data publikacji : 10.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Zieliński

Opcje strony

do góry