Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli

Zasady funkcjonowania

MOSiR działa w ramach obowiązującego prawa tj. m. in. ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, uchwały NrXII/191/99 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 22 października 1999 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Stalowej Woli, uchwały nr XLIX/629/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli oraz uchwały Nr XLIX/659/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli.

MOSiR jest uprawniony do tworzenia własnych regulaminów regulujących działalność jednostki (regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, procedury kontroli zarządczej, zasady prowadzenia rachunkowości, regulaminy korzystania z obiektów sportowych MOSiR).

Metadane

Data publikacji : 31.05.2012
Data modyfikacji : 07.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry