Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli

Informacja z otwarcia ofert na: „Remont płytek ceramicznych na plaży pływalni krytej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli”, znak: MOSiR/ZP/02/2019

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia informację z otwarcia ofert w postępowaniu, znak: MOSiR/ZP/02/2019

 

Dokument z otwarcia znajduje się w załączniku.

Metadane

Data publikacji : 19.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry