Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli

Ogłoszenie o wyborze oferty na: „Remont płytek ceramicznych na plaży pływalni krytej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli”, znak: MOSiR/ZP/02/2019

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont płytek ceramicznych na plaży pływalni krytej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli”, znak: MOSiR/ZP/02/2019 wybrana została w dniu 25 kwietnia 2019 r., oferta wykonawcy:  Usługi Budowlane Marek Siekiera, 29-026 Morawica, Obice, ul. Słoneczna 62.

 

Szczegóły znajdują się w załączonym pliku.

Metadane

Data publikacji : 25.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry