Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli

Dostawa wyposażenia ruchomego pomieszczeń trybuny głównej, budynku kasowego oraz budynku sanitarno-gastronomicznego PCPN w Stalowej Woli, znak: MOSiR/ZP/04/2019

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę wyposażenia ruchomego pomieszczeń trybuny głównej, budynku kasowego oraz budynku sanitarno-gastronomicznego Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli.

Numer referencyjny: MOSiR/ZP/04/2019

W załącznikach do postępowania znajdują się:

1. SIWZ
2. SIWZ strona tytułowa Podpis
3. SIWZ strona ostatnia Podpis
4. Opis przedmiotu zamówienia
5. Formularz ofertowy
6. Wykaz wykonanych dostaw
7. Oświadczenie Wykonawcy
8. Oświadczenie wykonawcy dotyczace przesłanek wykluczenia
9. Oświadczenie o grupie kapitałowej
10. Wzór umowy
11. Klauzula RODO
12. Ogłoszenie

Metadane

Data publikacji : 14.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry