Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli

Dostawa wyposażenia ruchomego pomieszczeń trybuny głównej, budynku kasowego oraz budynku sanitarno-gastronomicznego PCPN w Stalowej Woli, znak: MOSiR/ZP/04/2019_Odpowiedzi na pytania

Jednostka prowadząca postępowanie w imieniu Zamawiającego, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli, informuje, że do ww. postępowania zostało złożone pytanie. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) jednostka prowadząca postępowanie przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

 

Pismo w załączniku.

Metadane

Data publikacji : 17.06.2019
Data modyfikacji : 17.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry